Dela cirkeln till lika många delar -Det här är inte en tom ockupation, bara för att komplicera ditt liv och att hamra ett olyckligt huvud med en hög information. Ur praktisk synvinkel är detta användbart för konstruktion av regelbundna polygoner, cirkeldiagram, ritstjärnor. Och du kan bara dela födelsedagstårta (skämt).

Det verkar som om frågan om hur man delar uppEn cirkel på en del, sig själv svaret uppstår: "Med hjälp av en grader". Men det finns sätt att göra detta mycket exakt, utan att tillgripa matematiska beräkningar, utan bara genom att använda en kompass, linjal och penna. Först och främst är vi överens om att vi under vår konstruktion kommer att använda ett sådant begrepp som mittlinjer. Dessa är linjer som skär i mitten av en cirkel med radie R (punkt O) i en vinkel på 90 grader. Och punkterna där dessa linjer skär med cirkeln är numrerade medurs 1, 2, 3 och 4. Så, mellan fallen, kunde vi svara på hur man delar upp cirkeln i 4 delar.

Ta reda på hur du delar upp cirkeln med 3lika delar. Den första önskade punkten är punkt 1. Nu fixar du den delbara cirkelns radie på kompassen och lägg nålen i punkt 3, gör två noter på cirkeln. Så vi hittar ytterligare två punkter som tillsammans med punkt 1 kommer att vara lösningen på problemet att dela cirkeln i tre delar. Nu, med samma princip kan du dela cirkeln i 12 delar. Att göra detta med två skårorna på en cirkel med radien R i serie av kompassnål placering i var och en av punkterna 1, 2, 3 och 4. De erhållna åtta skärningspunkter med de cirkel skårorna, i kombination med punkterna 1, 2, 3 och 4 delas det i 12 delar .

Att lösa problemet med hur man delar upp en cirkel med 5delar måste du först förstå hur man delar upp en bit i hälften med en kompass. För att göra detta fixar vi längden på det delbara segmentet på kompassen och ritar två cirklar med centren i segmentets ändar. Då ansluter vi två punkter där dessa cirklar skär en linje. Denna raka linje delar upp vårt segment i hälften.

Nu beväpnad med denna kunskap, låt oss gå vidare tilltidigare tilldelat problem att dela cirkeln i 5 lika delar. Vi delar segmentet mellan mitten av cirkeln O och punkten 4 i halva. Vi får en punkt E. Nu, genom radie E1, tar vi ett snäpp på segmentet O2. Korsningspunkten för korsningen med segmentet O2 kallas F. Segmentet EF är längden på sidan av pentagonen inskriven i cirkeln, och följaktligen kommer dess vertices att dela vår cirkel i 5 delar. Från vilken punkt som helst på cirkeln konstruerar vi en båg med radie EF, definierar en dess korsning med cirkeln. Den efterföljande konstruktionen utförs successivt från varje nybyggd punkt. Med en hög noggrannhet i konstruktionen sammanfaller den sista punkten med den första. De resulterande poängen delar upp cirkeln i 5 lika delar.

kommentarer 0