Finns det många saker runt oss detliknar geometriska former? Ja det är sant! I synnerhet har många av dem en cirkelform. Till exempel, en cirkus arena, botten av en kruka, vi kan enkelt klippa den ur tyg eller papp.

Tänk på vad en cirkel är

En siffra som är begränsad av en cirkel. Det har ett centrum, så alla punkter som ligger från mitten till cirkeln är cirkelplanet. Radiets radie är avståndet från centrum till cirkeln.

Många skiljer inte mellan en cirkel och en cirkel. Vi kommer att få en cirkel om vi drar ett glas, och vi kan också lägga den ur tråden. Alla punkter i planet, som ligger på samma avstånd från den angivna punkten, bildar en figur, som kallas en cirkel. Om vi ​​ansluter två punkter i en cirkel, får vi ett segment, som kallas ett ackord. Om ackordet passerar genom mitten av cirkeln kommer vi att kalla det diametern, vilket är lika med två radier. Cirkeln kan delas upp i sektorer med två radier. Och segmentet delar ackordet i segment.

Ta en titt tillbaka! Och du kommer att se en cirkel och cirkla runt dig! Du behöver bara en liten fantasi.

kommentarer 0