Så, låt oss börja vår dagens ämne med en livssituation: hur man ritar en cirkel om det inte finns någon kompass? Det spelar ingen roll, det kan du göra utan det!

Steg-för-steg-instruktioner

  • Ta ett pappersark i en ruta, räkna frånDen övre gränsen på 6 celler är linjen i mitten av cirkeln. På mittlinjen från den vänstra kanten av arket, låt oss dra tillbaka 7 celler - det här är mitten. Från mitten går vi uppåt på 5 celler och vi kommer till den högsta punkten i vår cirkel (A). Och använd sedan ett litet fokus, bifogat i 3 par siffror: 3.1; 1,1; 1,3.
  • Om du börjar med A kan du få följandepunkt av cirkeln (B), passerade 3-celler till höger och en ner (den första par siffror), av B - en cell till höger och en nedåt (andra par och Z punkt), och från Z steget en cell till höger och 3 nedåt (punkt D).
  • Vrid arket 90 ° moturs,gör D den översta punkten och upprepa samma 6 steg. Återåt rotera arket 90 ° moturs, hitta de nya 3 poängen. Tredje gången, vänd arket och följ samma tre par siffror.
  • Genom att noggrant ansluta den släta kurvan som erhållits med hjälp av våra fokuspunkter får vi önskat resultat. Det är så att rita en cirkel utan kompass!

En ny uppgift: Det är nödvändigt att dra en axonometrisk utskjutning av cirkeln.

Axonometrisk projektion av en cirkel

Rita en cirkel och sedan fånödvändigt vid konstruktionen av dess parallella projektion av punkter, kommer vi att skriva in den i en kvadrat, placera den horisontellt. Torgets sidor är tangentiella till cirkeln. Anger tangentpunkterna (mitten av torgets sidor). Med torgets diagonaler får vi ytterligare 4 poäng i skärningspunkten med cirkeln. Det är anmärkningsvärt att dessa punkter delar upp varje del av sin halvdiagonala i 2 delar med ett förhållande av 3: 7.

Vi konstruerar planet som vi vill havisa vår cirkel. Dra nu linjer parallellt med varandra genom kvadraternas torg tills de skärs med detta plan. De resulterande punkterna blir hörnen av den axonometriska utsprånget på torget som beskriver cirkeln - parallellogrammet. Låt oss rita den här siffran och dess diagonaler. Korsningen av diagonaler är kartläggningen av mitten av vår cirkel.

Låt oss nu räkna ut hur man ritar en cirkelaxonometri, tillämpar sin huvudteori. Låt oss hitta mitten på varje sida av parallellogrammet. Rita parallella raka linjer ritade från torgets hörn genom punkterna som ligger på dess diagonaler före deras korsning med parallellogrammets diagonaler. Efter att ha kopplat punkterna i en jämn kurva erhållen med parallell projicering får vi en ellips - projiceringen av cirkeln på planet.

Circle in isometry

Vi kommer att komplicera uppgiften och försöka förstå hur man ritaromkrets i isometri. Eftersom isometrisk - standard rektangulär perspektiwy, som ett resultat vi återigen erhålla ett utsprång i form av ellipser. Vi tar diametern på den ursprungliga cirkeln som d. Om konstrueras utan en isometrisk vy av en minskning av koordinataxlarna, såsom specificeras i CCITT 2,317-69, är huvudaxeln för var och en av de tre ellipser 1,22d, medan lillaxeln av ellipserna på en vertikalt anordnade plan är 0,35d, tredje ellips och den mindre axeln är lika med 0,95d. I isometriska lillaxlarna hos alla tre ellipser motsvara 0.58d, och arrangemanget är sådana axlar: X och Y-axlarna är placerade på vänster och höger om Z-axeln i en vinkel av 120 °.

Förstå hur man ritar en cirkel som gesekvation kan vi enkelt hjälpa ekvationen av cirkeln själv. Det visar vilka koordinater som har mittpunkten av cirkeln och vad är cirkelns radie. Då är det bara att ta och rita.

kommentarer 0