Som alla skolbarn vet, ett skämtBisektrisen kallas en råtta som löper runt hörnen och delar hörnen i hälften. Vår uppgift är att bygga bisektorn av en given vinkel korrekt med en linjal, penna och kompass. För detta, åtminstone behöver du en vinkel, du måste hitta sin mitten. Bara hur? Vinkeln kan byggas med enkla geometriska verktyg - en linjal och en kompass.

Låt oss förklara hur man konstruerar en bisektor

Så vi har en vinkel, med ett givet vertex "A".

Hur man bygger en bisector

  • Med hjälp av kompasser konstruerar vi en godtycklig cirkel vars centrum ligger vid vertexen A.
  • Markera punkterna där cirkeln skär med vågens strålar - B och C.
  • Vi konstruerar ett par cirklar med samma radie. Deras centrum borde vara vid skärningspunkten för cirkeln med vågens strålar - B och C.
  • Vi markerar skärningspunkten för cirklar - D.
  • Vi ritar en stråle vars ursprung är vid punkt A,och som passerar punkten D. AD är precis bisektorn av vinkel A som är nödvändig för oss. Om du vill kontrollera delade den verkligen den ursprungliga vinkeln i två lika vinklar.
kommentarer 0