Vissa ord på ryska har inteentydigt tillhör en viss del av talet. En av dem är ordet "bättre". Vilken del av talet är "bättre"? Detta ord kan lika vara ett adverb, ett adjektiv och en partikel. Det beror allt på sammanhanget.

Till exempel en sådan mening:

  • "Jag kan springa bättre."

    Ordet "bättre" i det här exemplet är ett adverb. För att testa detta måste du fråga: Kan jag springa så? - bättre.

  • "Min bil är bättre än din."

    Här är "bättre" ett adjektiv i jämförande grad. Maskinen är vad? "Bilen är bättre."

  • "Det är bättre att inte vara sen för skolan".

    I det här fallet är ordet "bättre" inte så betydande, det gör bara en semantisk betoning på efterföljande ord, därför används den som partikel.

kommentarer 0