En hel del är intresserade av vilken deltal är ordet "varför". "Varför" - vilken del av talet? Ordet "varför" används oftast som ett adverb, till exempel kan du ge följande mening: "Varför är du arg på mig?". Tillämpa skolkunskap, vi kan lätt bestämma att i denna mening "varför" används som adverb. Men när det gäller andra exempel på användning, särskilt ofta i samtalstalet eller med citat, kan "varför" vara det allierade ordet: "Bussen var sen, varför jag inte kom fram till föreläsningen i tid." Ofta är "varför" en frågeformulär. Ett exempel på detta kan vara en fråga som börjar med "varför".

kommentarer 0