Numret noll uttrycks av numret 0. Namnet på detta nummer kom från det latinska ordet "nullus", som kan översättas som "nej". Noll eller noll, som det ibland kallas, är ett heltal som skiljer negativa och positiva tal. Hittills finns det olika uppfattningar om inblandning av marken till de naturliga talen: vissa forskare tror att en naturligt tal 0, medan andra - inte. Vad är siffran 0? Patriotic skolprogrammet inte rangordna 0 till de naturliga talen, trots att det försvårar en del av formuleringen. Så, till exempel, på grund av detta är det nödvändigt att skilja mellan division och resten.

Noll och dess egenskaper

  • Något tal ändras inte när det läggs till 0. Det naturliga numret ändras inte när man subtraherar noll från den.
  • Multiplikation av ett tal med 0 ger 0.
  • Noll har inget "+" eller "-" tecken.
  • 0 är ett jämnt tal, eftersom när det delar upp med 2 erhålls ett heltal.
  • 0 kan delas in i alla reella tal. Resultatet av denna uppdelning är 0. Endast uttrycket 0/0 kan betraktas som ett undantag, vilket leder till osäkerhet.
  • För noll finns inget invers tal bland komplicerade tal.

Dessa är de grundläggande egenskaperna hos ett givet antal. Nu vet du vad noll är och vilka egenskaper ett givet naturnummer har.

kommentarer 0