Moderna drömböcker sammanfaller med att cancer idröm symboliserar stagnation eller reträtt. Kanske, därmed uttrycket "att backa ut som en cancer". Och cancer är en symbol för misslyckande. Återigen, vi kommer ihåg uttrycket "när cancer på berget whistles." Att säga "att ta reda på var krabborna vinteren" innebär möjlighet att lära känna mycket allvarliga problem i sin egen hud. Med ett ordstäv tolkar tolkarna också, varnar de oss: kräftor - till problem.

Skillnaden i tolkningen av vad kräftorna drömmer om beror på det sammanhang där du ser dem.

  • Om du har fått en cancer i en dröm, hittar du en väg ut ur stagnation i verkligheten.
  • Cancer som kryper bakom dig, symboliserar meningsskiljaktigheter med miljön, meningslösa tvister.
  • En stor cancer eller flera stora kräftor i en dröm är en symbol för din latskap i verkligheten.
  • Det finns en kokad cancer i en dröm innebär att vara lycklig i verkligheten. Kokt cancer kan drömma till en fest med vänner eller en trevlig ny bekantskap.
kommentarer 0