Lejonet är kung av djur, och den mest dominerande av zodiakens tecken. Varför dröjer lejonet? De flesta drömmar som involverar lejonet tolkas på ett gynnsamt sätt.

Fredlig lejon drömmer om framgång i kärlek, om dusova på lejonet, utan att orsaka en arg bråda, så snart blir du en viktig person för andra. En ung lejon, drömde om en tjej, härdar utseendet hos en passionerad beundrare. Om han såg en man, har han ekonomisk framgång. Det brølande lejonet symboliserar framgång i företag, ibland oväntat.

Varför drömmer om en lejon som besegrar dig i en kamp? Det här är en symbol för att omständigheterna kommer att vara starkare än dig, och du kommer att göra dig starkare motståndare. Om du i en dröm har övervunnit ett lejon, förväntar du sig i alla handlingar, även hopplösa. Om du i en dröm plötsligt angripit en lejon - kolla närmast din närmaste miljö, kanske bland dina närmaste, du har en missnöje.

Det viktigaste är att inte se lejon i drömmen som kattungar, det här är en omen av dumhet eller oförklarlig hänsynslöshet i affärer.

kommentarer 0