Katter - den äldsta och vanligasteDjur i mänsklig kultur, tillsammans med hundar. Under århundradena har människor hållit katter hemma, vi alla älskar sälar, och vi gillar alla hur katter springer. Katter kan producera 16 olika ljud, men katter är de enda djuren som kan producera detta fascinerande ljud.

Men trots kattens långa närvaro iVårt liv vet vi fortfarande inte vad katterna springer ut. Ursprungligen antogs att spolning utförs av vibrationer av membranet och vokalbandet. Senare visade sig katterna ha falska vokalband - två vikar belägna under huvudstemmen ackord, i struphuvudet, och det föreslogs att de är källan till dessa ljud. Och det var delvis sant.

Den sanna naturen att spinna i katterligger i en annan anatomisk egenskap hos dessa unika djur. Som det visade sig, några av de mindre medlemmarna i familjen katt, sublinguala ben förbenad förmåga att resonans vibrationer falska stämbanden. Dessa ben kopplar tungens botten till kattens skalle. Så, vet hur man spinna alla huskatter, servals, ocelots, Bobcats, pumor och andra. I större arter av katter, såsom lejon och tigrar, sublingual ben täckt med ett tjockt brosk. Brosk förhindrar benen att ge resonans, men så förstärker rösten hos djuret maskinen, som tillsammans med elastiska och sträcka en gäng i struphuvudet medger att publicera en rullande morrande kapacitet på cirka 115 dB.

kommentarer 0