Din katt har blivit inte lugn? Är hon alltid orolig över något? Och du tittar på henne, kanske har hon lavar. Hur ser det ut att katter inte vet allt. Låt oss prata om detta.

Var försiktig, bli inte smittad

Den vanligaste svamp sjukdomen hos katter- det här berövas När denna sjukdom påverkar hennes hår kan det utgöra ett hot mot personen, eftersom de kan bli smittade. Trichophytosis och microsporia är två typer av lavar, som är vanliga hos katter idag. Om djuret är i kontakt med det infekterade djuret eller med sina leksaker eller kull, finns det risk för infektion.

Om din katt är infekterad blir vi berövade, då borde duatt veta hur lavarna ser ut i katter. Först kommer det att ha små fläckar där det inte finns någon kappa. Då kommer de att öka. Vid den tid då katten är infekterad blir vi berövade, inkubationstiden för sjukdomen kan vara från några dagar till flera månader. Hudytor som har blivit kvar utan ull kommer att täckas med en skalig skorpa, och rodnad av denna hud kan också uppstå. Katten är orolig och försöker slicka de drabbade områdena. Låt henne inte göra det här, eftersom laven kan spridas över hela kroppen.

Kontakta omedelbart veterinären!

kommentarer 0