Indikatorn för erytrocyt sedimenteringshastighet (ESR)har ett viktigt diagnostiskt värde vid den komplexa övervakningen av organismens tillstånd på grund av det faktum att den indikerar starten, aktivitetsgraden och förmånligheten hos flödet av vissa processer. I medicinsk praxis anses inte frågan om hur man reducerar ESR i sig. En minskning av indexet för ESR indikerar snarare en förändring i kroppens tillstånd på grund av behandlingen. Lusten att minska ESR utan medicinskt samråd kan leda till negativa konsekvenser. Sådana metoder finns på Internet, men i samband med ovanstående avvisar upphovsman till artikeln och webbplatsen ansvaret för deras ansökan.

Metoder för att minska ESR

  • Om ökningen i ESR orsakas av inflammatorisksjukdom eller infektion, är det möjligt att minska ESR genom behandling av denna sjukdom, till exempel med hjälp av antibiotika. För att noggrant bestämma sjukdomen är emellertid en analys av ESR inte tillräckligt, du måste ange analysen och samråda med en specialist.
  • Om accelerationen av ESR är relaterad till en vissfysiologiska tillståndet (graviditet, fetma, förgiftning, trauma), kommer erytrocytsedimenteringen att minska och kommer tillbaka till det normala när den faktor som påverkar dess ökning försvinner.
  • Rådgivning om hur man reducerar ESR, vissa källorrekommendera systematisk användning av aspirin. Emellertid dämpar detta läkemedel syntesen av substanser som är nödvändiga för att upprätthålla den normala strukturen hos vaskväggen, vilket kan leda till hemorragisk stroke.
  • Mottagning av växtdekok medantiinflammatoriska egenskaper, kommer att bidra till att minska ESR-nivån vid komplex behandling av inflammatoriska processer. Det finns ett folkrecept som är utformat för att direkt påverka minskningen av ESR: tre småbitar kokas tillsammans med svansarna i 3 timmar. Därefter filtreras buljongen och tas på morgonen till 50 ml. på en tom mage. Behandlingsförloppet rekommenderas två gånger i sju dagar med en veckopaus. Efter detta bör upprepade test utföras.
kommentarer 0