Enligt de senaste uppgifterna lever mer än 7 miljarder människor på planeten Jorden !!! Alla dessa människor är bärare av unika DNA-koder och blodgrupper.

Blodtyp och Rh-faktor

I inhemsk medicin bestäms blodgruppen i enlighet med de två vanligaste metoderna:

  1. typologi AB0;
  2. Rh (Rh) är en faktor.

Enligt ABO-typologin utmärks dessa blodgrupper:

  • I - 0
  • II - A
  • III -
  • IV - AB

I enlighet med systemet för beräkning av blodgruppen för Rh (Rh), skiljer faktorn positiv (+) och negativ (-) Rhesus-faktor.

Vilken blodgrupp är den sällsynta i världen?

För att bestämma den mest sällsynta blodgruppen måste båda metoderna som beskrivs ovan beaktas. Enligt ABO-typologin är den sällsynta igenkända IV (fjärde) - AB-blodgruppen.

Vid bestämning av Rh-faktorn visade det sig att de flesta i världen är bärare. Det vill säga en negativ Rhesus-faktor är sällsynt.

Således svarar frågan, vilken gruppblod är det sällsynta, vi kan med säkerhet säga: den fjärde med en negativ Rh-faktor. Detta faktum sägs också av vår respekterade statistik: endast 0. 45% av människor på denna planet har denna blodgrupp.

kommentarer 0