Om vad absolutism är kan vi höra mer i historielektioner än i våra dagliga liv. Och ändå, vad är absolutism?

Absolutism är en form av regering där allaDen högsta makten i staten utan begränsningar hör till en person - monarken, kungen, kejsaren. Den absoluta monarken utfärdar dekret och lagar, han lyder den verkställande makten i den byråkratiska apparaten, han är också högsta domare i staten.

Absolutism i Europa och Ryssland

Den klassiska versionen av absolutism bildades iFrankrike i XVI-XVIII århundraden under kungarna Louis XIV, Louis XV och Louis XVI. Innan dess var regeringsformen i Frankrike en klassmonarki, enligt vilken kungen var "den första bland jämlikar". På ställen hörde hela maktens fullhet till andra ädla och inflytelserika feudala herrar - hertuger och räkningar. För antagandet av lagar behövde kungen adeln, kyrkans och kommunernas stöd.

Som ett resultat av ökad centralisering och förstärkning av kunglig kraft, tryggade kungarna absolut och obegränsad kraft. Och redan Louis XIV kunde säga: "Staten är jag".

Den absoluta monarkin i Frankrike förstördes iunder den stora franska revolutionen. I stället för absolutism kom republikanska former av regering med magtskillnad och val av parlamentet och statschefen.

I Ryssland grundades absolutismen under Peter I och fanns till dess att Nicholas II stördes under februarirevolutionen 1917.

Absolutism och modernitet

För närvarande är absoluta monarker till exempel Romans pave i Vatikanen, King Salman i Saudiarabien, Sultanen i Brunei, Förenade Arabemiraten.

Tolkning av många andra termer som du hittar i specialavsnittet Definitioner.

kommentarer 0