Ryska federationen är en förkortning för "Ryska federationen". Eftersom det här är namnet på landet skrivs förkortningen av namnet också med stora bokstäver.

Men ur lagenens synvinkel, denna formuleringstandarden har inte fastställts, som namnet på den stat som anges i konstitutionen, och det är inte preciseras är kort och inte specificera vad den ryska federationen. I officiella handlingar ska titeln skrivas fullständigt.

För mer information om varför Ryssland kallas Federation, vänligen klicka här: Vad är federationen?

kommentarer 0