Många har hört termen "dator". Vår artikel kommer att berätta om vad en dator är.

En dator är en elektronisk dator där elektroniska enheter spelar rollen som funktionella element. I vår tid används denna förkortning som regel i juridiska handlingar.

Det antas generellt att den första elektroniska datorn uppfanns i början av 1943. Det var den första datorn i världen att arbeta med vakuumrör.

De första så kallade mini-datorerna skapades längeefter det att sådana anordningar började tillverkas med en elementär transistorbas i basen. Till generationsnummer 2 av elektroniska datorer bär utrustningen, för de funktionella delarna av vilka skapades egna styrenheter.

Den tredje generationen av datorer skapades medanvändning av speciella integrerade kretsar. Denna metod för att skapa elektroniska datorer har gjort det möjligt att göra dem mycket mindre och samtidigt minska kostnaderna för deras produktion.

Moderna datorer är ljusarepresentanter för elektroniska datorer i den så kallade fjärde generationen. För att skapa moderna datorer använder du IBM PC-arkitekturen, som består av 3 huvudfunktioner:

  • Logisk anordning och styranordning (dvs centralbehandlingsenhet).
  • Enheter för dataingång / utgång (tangentbord, mus, bildskärm och andra).
  • En anordning för lagring av data (dvs en hårddisk).

Nu vet du vad en dator är!

kommentarer 0