En ganska enkel fråga uppstår i mångamänniskor, särskilt i barn i grundskolan: hur skrivs "hunden"? Tvivel orsakas av den första vokalen i ordet. Detta ord är ordbok, och dess skrivning bör komma ihåg: substantivet "hund" är skrivet genom bokstaven "o". Rätt version: en hund.

kommentarer 0