Substantivet "en halvtimme" tillhör kategorinkomplex, och hur det skrivs "en halvtimme" bestäms av stavningsregeln med halv och en halv. Det är skrivet ihop i fall där den andra delen av ordet börjar med en liten (liten) konsonant. Om ordet börjar med en vokal, med en bokstav (med ett stort) brev eller med bokstaven "l", är det korrekt att skriva ett ord via en bindestreck.

Exempel på sammanslagd stavning: en halvtimme, en halv hink, ett halvt glas, halvvägs. Exempel på bindestreck: halv ananas, halva avokado, halvägar (ord börjar med en vokal); hälften av Moskva, hälften av Saratov (ord börjar med en bokstav); en halv citron, en halv pöl, en halv sked (ord börjar med bokstaven l). Ord med semi- är alltid skrivna tillsammans (halvår, semiautomatisk).

Utgående från ovanstående drar vi slutsatsen att det är korrekt att skriva "en halvtimme".

kommentarer 0