Förmodligen läste många Pushkins berömda roman "Eugene Onegin" och tänkte på hans namn. Varför heter romanen "Eugene Onegin"?

Denna roman är uppkallad efter hjältenPushkin representerade hans romans centrala karaktär i vers, det handlar om hans liv som berättas genom hela arbetet. Eugene - En ung man, en representant för den "gyllene ädla ungdom", hans zhihni spenderar overksamt och glatt på bollar, restauranger och teatrar. Men ändå är han inte dum, och ett sådant liv borar honom snabbt, han söker nya intressen. I bilden av huvudpersonen fängslade konflikten mellan miljö och den person som var inte bara en av Onegin, men också en hel del människor också. Onegin är en kollektiv bild av sina unga adelsmän. Tack vare denna roman kallas också "Eugene Onegin."

Nu vänder vi oss till betydelsen av huvudpersonens namn. Från det grekiska namnet "Eugene" menas "ädla", och hans namn kommer från namnet på floden i norra "Onega". Kombinationen av detta namn och namnet är mycket melodiskt, vilket är viktigt för varje dikt, och denna roman är känd för att ha skrivits i vers. Dessutom är efternamnet "Onegin" som det betonar försiktigheten och kyla av huvudrollen i denna roman.

Låt oss sammanfatta frågan om varför romanen heter Onegin:

  • Eugene Onegin - romanens huvudperson, arbetet berättar om sitt liv, berättelsen är uppbyggd kring denna karaktär;
  • Eugene Onegin - en kollektiv bild av unga adelsmän i sin tid, han personifierar en konflikt mellan miljön och personen;
  • Ljudet av namnet "Eugene Onegin" är melodiskt och vackert, vilket är mycket viktigt för romans poetiska form.
kommentarer 0