Många turister förstår inte ibland med vilka Tyskland gränsar. Låt oss försöka svara på den här frågan.

Från den norra delen av dess gräns passerar längs kustenÖstersjön och Nordsjön, liksom genom Danmarks landområden. Den västra delen av detta land är helt grannar med Frankrike, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. När det gäller östra sidan gränsar den till Schweiz och Österrike. Också i öst passerar Tyskland smidigt in i Polens och Tjeckiens territorium. Genom Tyskland finns det ett stort antal internationella rutter, eftersom det ligger i hjärtat av Europa.

Om att tala i allmänhet, om vilka ländergränsen med Tyskland kan det noteras att dess gränser passerar genom nio staternas territorium. Det är värt att notera att detta är det största antalet europeiska länder som gränsar till ett land. Från söder bildar Alperna ett naturligt gränsområde, som sträcker sig 850 kilometer från väst till öst. Idag är det totala området för Tyskland cirka 357 tusen kvadratkilometer. Staten själv är indelad i 16 enheter som har sitt eget parlament och konstitutionen.

kommentarer 0