Tja, vem bland oss ​​står inte inför varje dagSådana uttryck som "detta problem är fortfarande relevant i vårt land" (från nyheter på TV) eller "markera relevansen av detta ämne" (när man skriver terminer och examensbevis vid universitetet)? Var och en av oss förstår intuitivt vad det är, men kan alla ge en tydlig definition? Så vad är relevansen?

Relevans - är vikten av äktheten av informationen i vår tid, i ögonblicket och i en given situation.

Svaret på frågan, vad är ämnets relevans (ivetenskapliga verk), är liknande - det är faktiskt orsaken till att skrivandet av detta eller det vetenskapliga arbetet startades; Detta är ett av de kvalitativa kriterierna för bedömning av arbete, ett oumbärligt villkor för behovet av att undersöka det valda ämnet just nu, dess betydelse för att lösa vissa problem och uppgifter.

Kort sagt, det brådskande - ett mått på överensstämmelse av ett objekt (till exempel kläder, böcker, filmer) eller situation till den moderna världen (politiska, miljömässiga, ekonomiska och så vidare.).

kommentarer 0