Passageraren somnade i facket. Varför sover han? Beroende på den betoning som varje lägger individuellt kan olika svar erhållas. Därför kan de hänvisa till enskilda ord i meningen: passageraren, i facket, sover.

Svaren kan ges i en bokstavlig bokstavlig mening, och kan vara något kreativt och humoristisk.

Till exempel:

 1. Eftersom jag är trött.
 2. Eftersom det händer länge.
 3. Eftersom det inte finns något att göra.
 4. För att det redan är natt.
 5. Eftersom det inte fanns några reserverade biljetter.
 6. För att han sparkades ut ur huset.
 7. För att han fungerar så.
 8. Eftersom jag körde mitt stopp.
 9. För att han är full.
 10. Eftersom de tog sin plats.
 11. Eftersom han är en guide.
 12. Därför kommer han från rörelsesjukdom.
 13. Eftersom det är maskerat eller krypterat.

Således har man visat en fantasi och flyttar sig ifrånvanliga svar är det möjligt att anta olika andra varianter som för ganska kan ske i en verklighet, trots att deras användning kan vara mindre sannolik.

Du hittar svar på andra populära frågor från det här spelet i avsnittet Spel 100 till 1.

kommentarer 0